Čím více třídíte, tím méně platíte

Date:

Za sběr a odvoz smetí platí slovenské domácnosti rok od roku více. V některých městech a obcích rostou poplatky meziročně i více než o deset procent. Důvodem je zejména narůstající množství odpadu v černých kontejnerech.

Zamysleli jste se někdy nad tím, za co vlastně platíte? Poplatek totiž nezahrnuje sběr a odvoz všeho druhu odpadu. Je jen za směsný komunální odpad, čili ten, který vyhodíte do černého kontejneru nebo pytle, drobný stavební odpad, objemný odpad, například nábytek, odpad ze hřbitova, z čištění ulic, parků a zahrad a biologicky rozložitelný kuchyňský odpad. V ročním poplatku je zajištěn kompletní servis 365 dní v roce.

Dvakrát zaplaceno

V poplatcích za smetí neplatíte za tříděný sběr papíru, skla, plastů, kovových obalů a nápojových kartonů, tedy všeho, co končí v barevných kontejnerech. Za tento odpad jsou zodpovědní výrobci, kteří prostřednictvím organizací odpovědnosti výrobců (OZV) zajišťují a financují sběr, dotřídění a následně zhodnocení a recyklaci.

„Pokud je v kontejneru nebo v pytli na tříděný sběr více než 30 % obsahu, který tam nepatří, odpad se již nepovažuje za vytříděný a tehdy jej musí zaplatit obec. Zaplatí se za něj dvakrát – nejprve výrobci, kteří hradí recyklační poplatky a přes OZV náklady sběrovým společnostem, a platí ho i obce prostřednictvím poplatků občanů za komunální odpad,“ vysvětluje Katarína Kretter, ředitelka pro oddělení komunikace OZV ENVI – PAK.

Jak funguje zálohování? Kolik je záloha a kdo může vše zálohovat
Slovensko se zavázalo, že do roku 2035 sníží míru skládkování na úroveň 10 % komunálního odpadu. I když rok od roku klesá, stále máme značné rezervy. V roce 2020 skončila poprvé v historii na skládkách méně než polovina komunálního odpadu – 49,7 %.

Snížit míru skládkování může pomoci i legislativa. Jedno z již existujících opatření je, že rok od roku roste zákonný poplatek za uložení každé tuny komunálního odpadu na skládku. Výše poplatku se dále upravuje i v závislosti na míře třídění, které obec nebo město dosahuje. Čím vyšší je míra třídění, tím nižší je zákonný poplatek.

Plasty na ústupu

Obyvatel Slovenska vyprodukuje ročně přibližně 433 kilogramů komunálního odpadu. K nižší míře přispívají i výrobci prostřednictvím svých výrobků a obalů. Společnost Velux oznámila, že 90 % jejích obalů neobsahuje plast a do roku 2030 budou takové všechny. Namísto plastu používá materiály z papíru, konkrétně karton, který splňuje certifikát FSC. Tato změna ušetří společnosti ročně 900 tun plastu a plusem je také jednodušší likvidace pro zákazníka. „Nová balení neobsahují polystyren, zákazníci ušetří čas při třídění obalů a jednoduše je odnesou do modrého kontejneru. Procesy likvidace odpadu jsou tak efektivnější a levnější,“ říká Ondřej Bureš, Public Affairs manager.

Plasty dlouhodobě minimalizuje také IKEA. Dala si závazek do roku 2028 vyřadit veškerý plast ze spotřebitelských obalů a nahradit jej udržitelnější alternativou. Ve svém obchodním domě v Bratislavě má ​​skartovačku, ta přeměňuje všechny použité kartony na výplňový materiál, který se použije v balících z online objednávek. „Naši zákazníky vedeme k tomu, aby výrobky IKEA, které již nepotřebují, nevyhazovaly, ale nabídly někomu, komu ještě poslouží. Minulý rok jsme rozjeli službu garantovaného odkupování dětského nábytku pro IKEA Family členy a otevřeli jsme Centrum pro cirkularitu. Nabízíme v něm výrobky, které byly vystaveny, ale i ty, které zákazníci prodali prostřednictvím služby Druhý život nábytku,“ říká Anna Šimončičová, lídrka pro udržitelnost IKEA Bratislava.

Earth Day Concept. 2022 Year With Planet Earth And Recycling Symbol Made Of Grass.

Láhve v oběhu

Na principu cirkulace stojí také nový zálohový systém na nápojové obaly. „Všechny naše obaly, ať už PET láhve nebo plechovky, jsou plně recyklovatelné. Je proto logické, že chceme, aby se vraceli do oběhu v co největším počtu a mohli se z nich vyrábět nové obaly,“ říká Michal Čubrík, manažer pro venkovní vztahy společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Firma navíc v posledních deseti letech své plastové láhve výrazně „odlehčila“, díky čemuž se jí daří šetřit 150 tun plastu ročně. Zákaznic v prodejniachi brzy najdou na plechovkách papírový držák, KeelClip. Jedná se o praktický, plně recyklovatelný a rozložitelný obal, který nahradí obtížně recyklovatelnou plastovou fólii. Zákazníci jej po použití mohou vhodit do modrého kontejneru na papír nebo do kompostu.

- Reklama -pr článek

Nové příběhy

Další články autora
Katka

Jak se vypořádat s otoky v obličeji? 

Ranní otoky v obličeji mohou mít různé příčiny. Kosmetologové...

Pracovní portály – místo, kde si najde práci snad každý

Někdy lidé nejsou ve své aktuální práci zrovna spokojeni....

Jak funguje pojištění schopnosti splácet půjčku?

Pokud zvažujete uzavření úvěrů, hodí se popřemýšlet o pojištění...

Jak si udržet stálé zaměstnání

V dnešní době spousta firem nemůže najít dostatečné množství zaměstnanců....